Спеціальність 051 Економіка - Український політехнічний технікум

Перейти к контенту

Спеціальність 051 Економіка

СПЕЦІАЛЬНОСТІ
051 ЕКОНОМІКА
Освітньо-професійна програма:
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА
Навчання здійснює циклова комісія гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, яку очолює викладач-методист Антипова Ольга Володимирівна.
Освітній рівень: Молодший спеціаліст, Фаховий молодший бакалавр.

Підготовку молодших спеціалістів ведуть викладачі з великим педагогічним досвідом. В сучасних кабінетах читаються лекції і проводяться практичні заняття із фундаментальних та спеціальних дисциплін.

Набуваючи цю спеціальність ви потрапите в цікавий світ економіки, відкриєте для себе секрети сучасної фінансової та банківської діяльності, опануєте мистецтво менеджменту і маркетингу, полинете в загадкові лабіринти комп’ютерних мереж і прогресивних інформаційних технологій.
Випускники технікуму мають можливість продовжувати навчання з 2-го, або 3-го курсів і отримати освіту на рівні бакалавра, спеціаліста, магістра
в ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ЕКОНОМІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ.
Спеціаліст з економіки підприємства, підготовлений до виконання наступних функцій: аналітичної, планової, організаційної, обліково-статистичної, контрольної та інформаційної. Він самостійно робить економічні розрахунки, збирає, систематизує, накопичує первісну інформацію, аналізує результати діяльності підприємства, оцінює ефективність його діяльності.
  Зі студентами працюють висококваліфіковані і досвідчені викладачі, до викладання окремих дисциплін залучаються науково-педагогічні працівники Державного університету економіки і технологій.
Професійна назва роботи (посада):
- диспетчер виробництва
- технік з планування
- технік з підготовки виробництва
- технік з праці
- технік з нормування праці
- хронометражист
- ревізор з виробничо-технічних і економічних питань
- помічник керівника підприємства (установи, організації)
- інспектор з цін
 Випускники за спеціальністю „Економіка підприємства” готуються для планово-управлінської, фінансової діяльності в галузі економіки на виробництві, у сфері послуг, в управлінні відповідно до фахового спрямування.
Навчання з цих спеціальностей виконується як за державним замовленням, так і за контрактом по денній та заочній формах навчання.

© Copyright 2013-2019. Олег Мілованов.  Всі права захищені

Назад к содержимому