Спеціальність 5.03050401 "Економіка і підприємництво" - Український політехнічний технікум

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ
Go to content

Спеціальність 5.03050401 "Економіка і підприємництво"

СПЕЦІАЛЬНОСТІ
УКРАЇНА
УКРАЇНСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 5.03050401 "ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО"
 Навчання здійснює циклова комісія економічних дисциплін , яку очолює викладач - методист , Відмінник освіти України  Удовенко Людмила Євгенівна .

  Освітній рівень: Молодший спеціаліст
  Кваліфікація: технік - економіст
  Підготовку молодших спеціалістів ведуть викладачі з великим педагогічним досвідом. В сучасних кабінетах читаються лекції і проводяться практичні заняття із фундаментальних та спеціальних дисциплін

  Набуваючи цю спеціальність ви потрапите в цікавий світ економіки, відкриєте для себе секрети сучасної фінансової та банківської діяльності, опануєте мистецтво менеджменту і маркетингу, полинете в загадкові лабіринти комп’ютерних мереж і прогресивних інформаційних технологій.
  Завдяки існуючим інтегрованим зв’язкам випускники технікуму мають можливість продовжувати навчання з 2-го, або 3-го курсів і отримати освіту на рівні бакалавра, спеціаліста, магістра.
  Відповідно до первинних посад, які зможе займати випускник, молодший спеціаліст з економіки підприємства, підготовлений до виконання наступних функцій: аналітичної, планової, організаційної, обліково-статистичної, контрольної та інформаційної. Він самостійно робить економічні розрахунки, збирає, систематизує, накопичує первісну інформацію, аналізує результати діяльності підприємства, оцінює ефективність його діяльності.
  З студентами працюють висококваліфіковані і досвідчені викладачі, до викладання окремих дисциплін залучаються тренери – консультанти бізнес – шкіл .
  Професійна назва роботи (посада):
- диспетчер виробництва
- технік з планування
- технік з підготовки виробництва
- технік з праці
- технік з нормування праці
- хронометражист
- ревізор з виробничо-технічних і економічних питань
- помічник керівника підприємства (установи, організації)
- інспектор з цін
 Випускники за спеціальністю „Економіка підприємства” готуються для планово-управлінської, фінансової діяльності в галузі економіки на виробництві, у сфері послуг, в управлінні відповідно до фахового спрямування.
  Навчання з цих спеціальностей виконується як за державним замовленням, так і за контрактом по денній та заочній формах навчання . Для випускників ПТУ - скорочений термін навчання

ДВОРІЧНЯ КРУГОСВІТНЯ ПОДОРОЖ НА ЧЕСТЬ 90-РІЧЧЯ ЗАСНУВАННЯ ТЕХНІКУМУ !
УВАГА ! ЦЕ СТОСУЄТЬСЯ КОЖНОГО !
    На зустріч 90 - річчя заснування Українського політехнічного технікуму вирушили його випускники , студенти і наші гості ! Приєднуйтесь до них і повідомте , будь ласка , про це в соціальних мережах , в акаунті  Google або напишіть їм листа через сайт (дивись нижче) .
 
© Copyright 2013-2019. Олег Мілованов.  Всі права захищені

Back to content