Спеціальність 5.05050205 "Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств" - Український політехнічний технікум

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ
Go to content

Спеціальність 5.05050205 "Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств"

СПЕЦІАЛЬНОСТІ
УКРАЇНА
УКРАЇНСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 5.05050205 "ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ ОБЛАДНАННЯ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ"
 Освітній рівень: Молодший спеціаліст
  Кваліфікація: технік - механик

  Сучасне технологічне обладнання – це складний комплекс механізмів і апаратів , для бездоганної роботи яких потрібні висококваліфіковані техніки – механіки.
Навчання за фахом здійснює циклова комісія машинобудівних дисциплін, яку очолює викладач - методист , Відмінник освіти України Толстопятенко Віра Євгенівна
  Підготовку молодших спеціалістів ведуть викладачі з великим педагогічним досвідом. В сучасних лабораторіях і кабінетах проводяться лабораторні і практичні заняття із фундаментальних та спеціальних дисциплін , виконуються розрахунки з курсового та дипломного проектування .

  Випускники підготовлені для професійної діяльності на гірничо - металургійних і машинобудівних підприємствах України по обслуговуванню та ремонту складного машинобудівного та металургійного обладнання .
  Молодший спеціаліст даного профілю призначений для роботи на підприємствах металургійної промисловості, в ремонтних, монтажних і проектних організаціях та їх підрозділах на первинних посадах: технік – конструктор, технік зі стандартизації, кресляр – конструктор, слюсар – ремонтник , майстер дільниці , механік , тощо.
Посада , яку може займати випускник технікуму , залежить тільки від рівня його особистої професійної підготовки .
  З студентами працюють висококваліфіковані і досвідчені викладачі, завдяки існуючим інтегрованим зв’язкам випускники технікуму мають можливість продовжувати фахову освіту у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації з 2-го, або 3-го курсів і отримати освіту на рівні бакалавра, спеціаліста, магістра.
   Навчання з цих спеціальностей виконується як за державним замовленням, так і за контрактом , по денній та заочній формах навчання .
  Для випускників ПТУ - скорочений термін навчання .
ДВОРІЧНЯ КРУГОСВІТНЯ ПОДОРОЖ НА ЧЕСТЬ 90-РІЧЧЯ ЗАСНУВАННЯ ТЕХНІКУМУ !
УВАГА ! ЦЕ СТОСУЄТЬСЯ КОЖНОГО !
    На зустріч 90 - річчя заснування Українського політехнічного технікуму вирушили його випускники , студенти і наші гості ! Приєднуйтесь до них і повідомте , будь ласка , про це в соціальних мережах , в акаунті  Google або напишіть їм листа через сайт (дивись нижче) .
 
© Copyright 2013-2019. Олег Мілованов.  Всі права захищені

Back to content