Циклова комісія гірничих дисциплін - Український політехнічний технікум

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ
Go to content

Циклова комісія гірничих дисциплін

НАВЧАЛЬНА РОБОТА > ЦИКЛОВІ КОМІСІЇ
УКРАЇНА
УКРАЇНСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ
ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ГІРНИЧИХ ДИСЦИПЛІН
  Циклова комісія проводить навчання студентів з предметів спеціального циклу і підготовку їх до Державної атестації за спеціальностями :
5.03050401 «Економіка і підприємництво» ;
5.05030102 «Підземна розробка корисних копалин» ;
5.05030101 «Відкрита розробка корисних копалин» ;
5.05030103 «Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичнихих пристроїв»
 Циклову комісію гірничих дисциплін очолює викладач вищої категорії , старший викладач  , Відмінник освіти України  Присяжнюк Костянтин Савович

Перелік предметів , які викладаються викладачами циклової комісії гірничих  дисциплін :
Технологічна практика ;
Переддипломна практика ;
Нормоконтроль ДП ;
Керівництво ДП ;
Руйнування гірських порід ;
Основи автоматизації виробництва ;
Технологія підземної розробки нерудних копалин ;
Переробка і збагачення корисних копалин ;
Економіка , організація і планування виробництва ;
Спорудження гірничіх виробок ;
Основи геодезії і макшейдерської справи ;
Гірнича механіка ;
Гірничі машини і комплекси ;
Технологія підземної розробки корисних копалин ;
Аерологія виробок ;
Електрообладнання та електропостачання гірничого виробництва ;
Основи охорони праці ;
Основи стандартизація ;
Основи геології ;
Переробка і збагачення корисних копалин ;
Основи гірничого виробництва ;
Спорудження гірничіх виробок ;
Основи геодезії і макшейдерської справи ;
Геологія ;
Гірнича справа та буропідривні роботи ;
Збагачення корисних копалин ;
Охорона праці ;
Інженерна геологія , гідрогеологія і осушення родовищ ;
Будівництво , експлуатація та ремон кар’єрних шляхів ;
Основи стандартизації ;
Гірнича справа ;
Переддипломна практика ;
Нормоконтроль ДП ;
Керівництво ДП
© Copyright 2013-2019. Олег Мілованов.  Всі права захищені

Back to content