Звіт директора - Український політехнічний технікум

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ
Go to content

Звіт директора

ВАЖЛИВЕ
УКРАЇНА
УКРАЇНСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

Осінній благодійний ярмарок !

РІЧНИЙ ЗВІТ ДИРЕКТОРА
Міністерство освіти і науки України
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УКРАЇНСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ»
пр. К.Маркса 66, м. Кривий Ріг, 50000,
тел./факс (0564) 90-29-38 , тел.(0564) 90-29-25


ЗВІТ
Директора Українського політехнічного технікуму
про результати виконання умов контракту, Статуту
навчального закладу, показників ефективності використання державного
майна та дотримання законодавства у сфері діяльності
навчального закладу


1. Організація навчально-виховного процесу щодо підготовки молодших спеціалістів .

  Управління діяльністю навчального закладу я, як директор, здійснюю в межах наданих мені повноважень відповідно до Закону України "Про освіту", Закону України "Про вищу освіту", зобов'язань, викладених у моєму контракті на виконання обов'язків директора, а також Статуту технікуму, Колективного договору між адміністрацією і профспілковим комітетом та правилами внутрішнього розпорядку, які є правовими актами, що регламентують виробничі, трудові і соціально-економічні відносини членів колективу та дирекції технікуму.
  Для вирішення основних питань діяльності навчального закладу створена адміністративна, педагогічна, методична Ради, сформовані відділення, циклові (предметні) комісії тощо, які діють протягом навчального року. Їх повноваження визначаються у відповідності до Закону України "Про вищу освіту", Положення про державний вищий навчальний заклад.
  У технікумі удосконалюються технологічні процеси організації управлінської діяльності – створення цілісної системи управління, створення необхідних умов для підвищення рівня професійної кваліфікації як керівників, так і всіх педагогічних працівників, впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально- виховний та виробничий процеси: модульно-рейтингова система організації навчального процесу, укладання перспективних договорів на ступеневу підготовку, практичне навчання та працевлаштування випускників. Постійно вирішується питання соціального захисту студентів та співробітників навчального закладу. Щорічно співробітники мають можливість відпочинку в оздоровчих установах країни (санаторії, будинки відпочинку).
  За звітній період технікум, як навчальний заклад освіти першого рівня акредитації, здійснював підготовку фахівців відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм з 8 спеціальностей,на основі базової середньої освіти з одночасним отриманням повної загальної середньої освіти . Освітня діяльність технікуму пов’язана з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста, здійснюється на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Державної акредитаційної комісії. Ліцензія № 585866 (серія АВ) від 13.07.2011 р.
  Технікум визнано акредитованим за статусом вищого закладу освіти І(першого) рівня до 1 липня 2016 р. (сертифікат про акредитацію серія НД-1 № 0447128 -0447135,відповідно до спеціальностей).
  

© Copyright 2013-2019. Олег Мілованов.  Всі права захищені

Back to content