Спеціальність 184 Гірництво - Український політехнічний технікум

Перейти к контенту

Спеціальність 184 Гірництво

СПЕЦІАЛЬНОСТІ
184 ГІРНИЦТВО
Освітньо-професійні програми:
ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ ГІРНИЧОГО ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА АВТОМАТИЧНИХ ПРИСТРОЇВ
ПІДЗЕМНА РОЗРОБКА КОРИСНИХ КОПАЛИН
ВІДКРИТА РОЗРОБКА КОРИСНИХ КОПАЛИН
Фахову підготовку здійснює циклова комісія гірничих дисциплін, яку очолює магістр наук, викладач - методист, Відмінник освіти України  Вельгус Тетяна Йосипівна.
Освітній рівень: Молодший спеціаліст, Фаховий молодший бакалавр

Гірничих техніків-електромеханіків готують для підприємств гірничо-видобувної, гірничо-збагачувальної та металургійної промисловості, для роботи на посадах: диспетчер електромеханічної служби, електромеханік дільниці(підземної дільниці), механік бурильної установки, механік з бурових гірничих робіт, механік з ремонту транспорту та устаткування, технік з експлуатації та ремонту устаткування, електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування, тощо.

За даною спеціальністю технікум здійснює підготовку фахівців з 1929 року, постійний попит на спеціалістів даного профілю зумовлений потребою у кваліфікованих кадрах, що мають навички роботи з сучасним гірничо-електромеханічним обладнанням та автоматизованими системами управління технологічними процесами сучасних підприємств.

Завдяки існуючим інтегрованим зв’язкам випускники технікуму мають можливість продовжувати фахову освіту у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації з 2-го, або 3-го курсів і отримати освіту на рівні бакалавра, спеціаліста, магістра.

Підготовку здобувачів освіти ведуть викладачі з великим педагогічним досвідом. В сучасних лабораторіях проводяться лабораторні і практичні заняття із фундаментальних та спеціальних дисциплін, виконуються розрахунки з курсового та дипломного проектування.

Випускники підготовлені для професійної діяльності на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України по обслуговуванню і ремонгу складного єлектромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв. Посада, яку може займати випускник технікуму, залежить тільки від рівня його знань з професійної підготовки .

Навчання на спеціальності "184 Гірництво" виконується як за державним замовленням, так і за контрактом, по денній та заочній формах навчання. Для випускників ПТУ - скорочений термін навчання.

© Copyright 2013-2019. Олег Мілованов.  Всі права захищені

Назад к содержимому