Стратегія виховного процесу - Український політехнічний технікум

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ
Go to content

Стратегія виховного процесу

ВИХОВНА РОБОТА
УКРАЇНА
УКРАЇНСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ТЕХНІКУМУ

Загальні положення
    ДВНЗ “ Український політехнічний технікум ” заснований у 1929 році. За свою багатолітню історію накопичив багатий досвід і сформував творчий, кадровий, методичний потенціал, достатній для виконання ролі провідного навчального закладу для підготовки молодших спеціалістів для гірничої, машинобудівної, металургійної, електротехнічної галузей. Основною метою діяльності є забезпечення умов, необхідних для отримання особою вищої освіти за освітньо – кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». Провадження освітньої діяльності включає навчальну, виховну, культурну, методичну діяльність. Забезпечуються умови для оволодіння системою знань про людину, природу і суспільство; формування соціально зрілої, творчої особистості; виховання морально, психічно і фізично здорового покоління; формування громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності.
    Основні завдання технікуму відображені в Стратегії розвитку ДВНЗ “ Український політехнічний технікум ” на 2013-2018 роки (далі Стратегія).

Стратегічні завдання ДВНЗ «Український політехнічний технікум»
В освітній сфері:
• вдосконалення існуючих навчальних планів і програм з урахуванням інноваційних методик викладання;
• вдосконалення інформатизації та комп’ютеризації навчально – виховного процесу;
• запровадження системного використання інформаційно – комунікаційних технологій в навчальному процесі;
• створення ефективної системи стажування педагогічних кадрів, їх професійного удосконалення;
• забезпечення доступу до світових освітніх ресурсів через мережу Internet;
• запровадження системи інклюзивної освіти для людей з фізичними вадами;
• підвищення рівня конкурентоспроможності випускників надаючи їм робітничу професію;
• організація студентської молоді по залученню до участі у конкурсах технічної творчості, розвиток креативного мислення.

У сфері кадрового забезпечення :
• створення сприятливих умов для високоефективної викладацької діяльності;
• розробка та реалізація системи стимулювання інноваційної діяльності педагогічних працівників;
• стимулювання викладачів до підвищення рівня педагогічної майстерності, та сучасного підходу до викладання;
• забезпечення партнерських зв’язків випускників технікуму.

У сфері виховання :
• розвиток ради студентського самоврядування в системі управління технікумом;
• створення організаційних умов для функціонування студентського самоврядування;
• адаптація студентської молоді до навчання та духовно-культурного середовища технікуму;
• впровадження концепції індивідуалізації фізичного розвитку студентської молоді;
• виховання студента як високоморальної інтелігентної особистості;
• зміцнення моралі і духовності, формування у молоді національної світоглядної позиції, почуття патріотизму.

У сфері матеріально – технічного забезпечення :
• розвиток матеріально – технічної бази освітньої діяльності;
• розширити дію Wi – Fi з вільним доступом у лабораторному корпусі;
• модернізувати парк ПК, придбати портативні ПК;
• здійснити ремонт покрівлі даху гуртожитку;
• здійснити ремонт туалетних кімнат учбового корпусу;
• продовжувати роботу з заміни трубопроводу теплового опалення гуртожитку.
Стратегічні напрямки розвитку ДВНЗ «Український політехнічний технікум»
• партнерські стосунки з підприємствами міста і регіону;
• розширення баз практики для студентів;
• розширення змісту та якості гурткової роботи у сфері технічної творчості;
• запровадження системи моніторингу оцінки інноваційного підходу до освітньої діяльності;
• запровадження сучасних методик профорієнтаційного процесу;
• запровадження сучасних методик навчання, що базуються на інформаційних технологіях;
• маркетингові дослідження на предмет відкриття нових спеціальностей;
• впровадження системи інформування колективу технікуму щодо прийняття та реалізації управлінських рішень.

© Copyright 2013-2019. Олег Мілованов.  Всі права захищені

Back to content