Циклова комісія економічних дисциплін - Український політехнічний технікум

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ
Go to content

Циклова комісія економічних дисциплін

НАВЧАЛЬНА РОБОТА > ЦИКЛОВІ КОМІСІЇ
УКРАЇНА
УКРАЇНСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ
ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
  Циклова комісія проводить навчання студентів з предметів спеціального циклу і підготовку їх до Державної атестації за спеціальностями :
5.03050401 «Економіка і підприємництво» ;
5.05030102 «Підземна розробка корисних копалин» ;
5.05030101 «Відкрита розробка корисних копалин» ;
5.05030103 «Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичнихих пристроїв»;
5.05050205 «Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств»;
5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»;
5.05070103 «Електропостачання»;
5.05070104 «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд»;
  ЦикловУ комісію економічних дисциплін очолює викладач - методист , Відмінник освіти України  Удовенко Людмила Євгенівна .

Перелік предметів , які викладаються викладачами циклової комісії економіічних дисциплін :
Статистика ;
Економіка підприємства ;
Фінанси ;
Гроші та кредит ;
Бухгалтерський облікї І ;
Розміщення продуктивних сил ;
Технологія галузі ;
Комерційна діяльність ;
Планування та організація діяльності підприємства ;
Страхова підприємницька діяльність ;
Практика на ПЕОМ ;
Менеджиент ;
Фінанси підприємства ;
Економічний аналіз ;
Маркетинг ;
Екологія ;
Основи охорони праці ;
Основи наукових досліджень ;
Нормування праці ;
Економіка праці в організації ;
Ціноутворення ;
Зовнішньо-економічна діяльність ;
Бухгалтерський облйк ІІ .
Інформаційні системи і технології на підприємствах ;
Податкова система ;
Інвестиційна діяльність ;
Стратегія підприємства ;
Державне регулювання економіки ;
Економіка , організація та плануваня гірничого виробництва

© Copyright 2013-2019. Олег Мілованов.  Всі права захищені

Back to content