Циклова комісія гірничо-єлектромеханічних дисциплін - Український політехнічний технікум

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ
Go to content

Циклова комісія гірничо-єлектромеханічних дисциплін

НАВЧАЛЬНА РОБОТА > ЦИКЛОВІ КОМІСІЇ
УКРАЇНА
УКРАЇНСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ
ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ГІРНИЧО-ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
 Циклова комісія гірничо-елктромеханічних дисциплін проводить навчання студентів з предметів спеціального циклу і підготовку їх до Державної атестації за спеціальностями :
5.03050401 «Економіка і підприємництво» ;
5.05030102 «Підземна розробка корисних копалин» ;
5.05030101 «Відкрита розробка корисних копалин» ;
5.05030103 «Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичнихих пристроїв»;
5.05050205 «Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств»;
5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»

 ЦикловУ комісію гірничо-електромеханічних дисциплін очолює викладач - методист , Відмінник освіти України  Вельгус Тетяна Йосипівна .

Перелік предметів , які викладаються викладачами циклової комісії гірничо-елктромеханічних   дисциплін :
Гірнича механіка ;
Загальна електроніка з основами електроніки ;
Основи гідравліки ;
Електрообладнання та електропостачання підприємства ;
Основи автоматики ;
Рудникова автоматика ;
Кар’єрні машини та комплекси ;
Кар’єрний транспорт ;
Основи електроніки ;
Основи охорони праці ;
Гірничі машини і комплекси ;
Електричні машини і електропривод ;
Гірнича електротехніка ;
Рудниковий транспорт ;
Загальна електротехніка ;
Гірничі машини та комплекси ;
Монтаж і ремонт гірничого обладнання ;
Охорона праці в галузі ;
Електроустаткування машин і агрегатів металургійних підприємств ;
Основи автоматизації виробництва ;
Ознайомлювальна практика ;
Практика по вивченню гірничого обладнання ;
Технологічна практика ;
Переддипломна практика ;
Нормоконтроль ДП ;
Керівництво ДП
© Copyright 2013-2019. Олег Мілованов.  Всі права захищені

Back to content