Циклова комісія машинобудівних дисциплін - Український політехнічний технікум

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ
Go to content

Циклова комісія машинобудівних дисциплін

НАВЧАЛЬНА РОБОТА > ЦИКЛОВІ КОМІСІЇ
УКРАЇНА
УКРАЇНСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ
СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ
Толстопятенко Віра Євгенівна
ЦИКЛОВА КОМІСІЯ МАШИНОБУДІВНИХ ДИСЦИПЛІН ПРОВОДИТЬ НАВЧАННЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ЦИКЛУ І ПІДГОТОВКУ ЇХ ДО ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ :
5.03050401 «Економіка і підприємництво» ;
5.05050205 «Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств» ;
5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»
 Циклову комісію машинобудівних дисциплін  очолює викладач - методист , Відмінник освіти України  Толстопятенко Віра Євгенівна .

Перелік предметів , які викладаються викладачами циклової комісії машинобудівних дисциплін :
Технологічна практика ;
Переддипломна практика ;
Нормоконтроль ДП ;
Керівництво ДП ;
Основи стандартизації , допуски , посадки і технічні вимірювання ;
Обробка різанням металорізальний інструмент і верстати ;
Основи технології галузі ;
Гідро - та пневмопривод ;
Машини і агрегати металургійних підприємств ;
Технічне обслуговування , ремонт і монтаж машин і агрегатів ;
Підйомно - транспортні машини ;
Основи технології машинобудування ;
Технічне нормування налагоджувальних і ремонтних робіт ;
Основи підприємницької і управлінської діяльності ;
Основи технології машинобудування ;
Комплексний лабораторний практикум ;
Взаємозамінніссть , стандартизація та технічні вимірювання ;
Основи обробки матеріалів та інструмент ;
Основи обробки матеріалів та інструмент ;
Металорізальні верстати та автоматичні лінії ;
Технологія машинобудування ;
Технологічне оснащення ;
Технологічні основи гнучких виробничих систем .
Основи охорони праці ;
Приводи технологічного обладнання ;
Основи управління виробництвом та менеджмент ;
Технологічні основи програмування обробки для верстатів з ЧПК ;
Лабораторний практикум із спеціальних дисциплін ;
Технічне нормування ;
Основи САПР

© Copyright 2013-2019. Олег Мілованов.  Всі права захищені

Back to content