Циклоа комісія загальнотехнічних дисциплін - Український політехнічний технікум

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ
Go to content

Циклоа комісія загальнотехнічних дисциплін

НАВЧАЛЬНА РОБОТА > ЦИКЛОВІ КОМІСІЇ
УКРАЇНА
УКРАЇНСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ
ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
  Циклова комісія загальнотехнічних дисциплін забезпечує викладання предметів загальнотехнічного циклу , згідно навчальних планів  , з усіх спеціальностей по денній та заочній формам навчання
  Циклову комісію загальнотехнічних дисциплін очолює Відмінник освіти України , викладач методист , викладач вищої категорії  Денисова Ірина Олександрівна

Перелік предметів , які викладаються викладачами циклової комісії загальнотехнічних дисциплін :
Технологія конструкційних матеріалів ;
Технічна механіка ;
Основи нарисної геометрії та інженерної графіки ;
Креслення ;
Матеріалознавство і конструкційні матеріали ;
Інженерна та комп’ютерна графіка ;
Матеріалознавство ;
Теоретична механіка ;
Опір матеріалів ;
Деталі машин ;
Курсове проектування ;
Нарисна геометрія та інженерна графіка ;

© Copyright 2013-2019. Олег Мілованов.  Всі права захищені

Back to content