Спеціальність 5.05030101 "Відкрита розробка корисних копалин" - Український політехнічний технікум

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ
Go to content

Спеціальність 5.05030101 "Відкрита розробка корисних копалин"

СПЕЦІАЛЬНОСТІ
УКРАЇНА
УКРАЇНСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 5.05030101 " ВІДКРИТА РОЗРОБКА КОРИСНИХ КОПАЛИН "
  Навчання здійснює циклова комісія гірничих дисциплін, яку очолює старший викладач Присяжнюк Костянтин Савович

  Підготовку молодших спеціалістів ведуть викладачі з великим педагогічним досвідом. В сучасних лабораторіях проводяться лабораторні і практичні заняття із фундаментальних та спеціальних дисциплін , виконуються розрахунки з курсового та дипломного проектування .
Освітній рівень: Молодший спеціаліст
Кваліфікація: Гірничий технік
Функції фахівця:
Користуючись знаннями технології, економіки, організації та планування гірничого виробництва вміє:
- Визначати обсяги підготовчих та очисних робіт; їх тривалість;
- Складати графіки та планограми організації робіт;
- Виконувати комплекс слюсарно-збірних та ремонтних робіт;
- Розумітися на основних процесах гірничого виробництва;
- Користуватись електрообладнанням та електроінструментом з урахуванням правил безпеки;
- Виконувати прості зйомки за допомогою маркшейдерських інструментів;
- Користуватись відбійними молотками та буровим обладнанням;креслити кінематичні та гідравлічні схеми.
Посади:
- Майстер буровий на  відкритих  роботах;
- Майстер гірничий дільниці ;
- Майстер гірничий підземної дільниці з видобування корисних копалин;
- Майстер гірничий  дільниці з підготовчих робіт;
- Майстер гірничий змішаної дільниці;
- Машиніст гірничих виїмкових машин;
- Машиніст бурової установки.
- Машиніст екскаватора
Навчання  виконується як за державним замовленням  так і за контрактом  по денній та  заочній формам навчання . Для випускників ПТУ передбається скорочений термін навчання
ДВОРІЧНЯ КРУГОСВІТНЯ ПОДОРОЖ НА ЧЕСТЬ 90-РІЧЧЯ ЗАСНУВАННЯ ТЕХНІКУМУ !
УВАГА ! ЦЕ СТОСУЄТЬСЯ КОЖНОГО !
    На зустріч 90 - річчя заснування Українського політехнічного технікуму вирушили його випускники , студенти і наші гості ! Приєднуйтесь до них і повідомте , будь ласка , про це в соціальних мережах , в акаунті  Google або напишіть їм листа через сайт (дивись нижче) .
 
© Copyright 2013-2019. Олег Мілованов.  Всі права захищені

Back to content