Електротехнічне відділення - Український політехнічний технікум

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ
Go to content

Електротехнічне відділення

НАВЧАЛЬНА РОБОТА > ВІДДІЛЕННЯ
УКРАЇНА
УКРАЇНСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

Загальні відомості
В Українському політехнічному технікум електротехнічне відділення створено , з метою реалізації професійної підготовки молодших спеціалістів, відповідно до вимог Державних стандартів для підприємств гірничо-металургійного  комплексу України.
  Завдання навчального відділення.
1. Задоволення потреби суспільства в молодших фахівцях з вищою освітою
2. Організація процесу навчання молодших спеціалістів з метою створення оптимальних умов освоєння професійних освітніх програм навчання, формування професійних якостей учнів.
3. Організація і контроль діяльності старостату, як органу студентського самоврядування.
4. Участь у вдосконаленні змісту професійних освітніх програм.
5. Моніторинг якості підготовки фахівців на підставі встановлених кваліфікаційних вимог за фахом з метою підвищення якості підготовки студентів в рамках концепції модернізації російської освіти.
6. Проведення навчально-виховного процесу, з метою задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному і моральному розвитку, в отриманні необхідних знань і умінь, відповідно до вимог кваліфікаційних характеристик випускника, виховання конкурентно-здатного молодшого спеціаліста.

 Електротехнічне відділення очолює завідуючий відділенням , викладач вищої категорії Терехов Олексій Миколаєвич , функція відділення  -  організація  навчально-виховного процесу   по спеціальностям :
Спеціальність 5.05070103 "Електропостачання"
Спеціальність 5.05070104 "Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд"
Спеціальність 5.03050401 "Економіка і підприємництво"

© Copyright 2013-2019. Олег Мілованов.  Всі права захищені

Back to content